Raad van Advies (RvA)


RVA_2023_foto.jpeg

Wat is de Raad van Advies?

De Raad van Advies is het adviesorgaan van Djembé en bestaat uit leden en oud-bestuursleden. De RvA heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur om zo het doen en laten van de vereniging te evalueren en te verbeteren.

Zaken waar de RvA zich onder andere mee bezighoudt zijn de officiële stukken van de vereniging, het verloop van de activiteiten en zaken waar leden of bestuursleden tegenaan lopen binnen de vereniging. Als adviesorgaan staat de RvA altijd klaar om bepaalde zaken binnen de vereniging in de gaten te houden en zaken aan te kaarten wanneer dit nodig is.


Solliciteren voor de RVA

De RvA is altijd op zoek naar enthousiaste leden die willen bijdragen aan het verbeteren van de vereniging. Als RvA-lid kom je terecht in een enthousiast team dat op laagdrempelige wijze meekijkt met het doen en laten van het bestuur en de vereniging.

De RvA wisselt per kalenderjaar. Dat betekent dat sollicitaties voor de RvA vaak in December plaatsvinden. Wil jij je graag aanmelden? Neem persoonlijk contact op met één van de RvA-leden of stuur een mailtje naar rva@svdjembe.nl.

Onze sponsoren